Tur Operatörü Vizesi

 • Biyometrik Fotoğraf
 • Türkiye’de faaliyet gösteren anlaşmalı seyahat acentesinin TURSAB’a kayıt belgesi
 • Türkiye’de faaliyet gösteren anlaşmalı seyahat acentesiyle sözleşme
 • A Grubu Seyahat Acentesi olduğunu belirten belge
 • Tur operatörü çalışanı olduğunu gösterir belge
 • Tur operatörünün Diploma/Lisans örneği
 • Vize üresine ilave 60 gün geçerli Pasaport
 • Kalacak süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası
 • SABIKA KAYDI (Türkçe Tercümeli ve Frunze 469, Bişkek adresinden alınmalı)
 • İKAMETGAH BELGESİ (Türkçe Tercümeli ve İkamet adresinizin bağlı olduğu yerden)
 • Muvafakatname (18 yaşından küçükler için)
 • Tur Operatörü Acentası tafaından verilme Noter tasdikli Taahhütname
 • DİĞER ÜLKE VATANDAŞI İSE TERCÜMELİ KIRGIZ VİZESİ VE OTURUMU

Тур-операторская виза

 

 1. Паспорт, действительный в течение 60 дней после завершения срока визы (оригинал паспорта и ксерокопия паспорта)
 2. Две (2) биометрические фотографии (5×6 см) (фотографии должны быть сделаны не ранее, чем за последние 6 месяцев)
 3. Справка об отсутствии судимости (справку нужно получить по адресу г. Бишкек ул. АЛМАТИНКА – САЛИЕВА; перевод справки на турецкий язык);
 4. Справка с места жительства (регистрации) гражданина, перевод справки на турецкий язык);
 5. Нотариально заверенное письмо-приглашение или письмо-обязательство от Агентства тур. оператора.

Документ о регистрации в ТУРСАБ (TURSAB), документ о туристическом предприятии и документ о деятельности фирмы, полученный из торговой палаты. Соглашение,